eng  mk  alb

PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE, DISEJN FANTAZI PËRDOR VETËM EKO-MATERIALE KOMPATABILE

Gjatë prodhimit të mobiljeve DISEJN FANTAZI përdor materiale të shthurura dhe më pak energji, duke krijuar prodhime nga materiale që riciklohen. Me këtë i vihet fundi përdorimit të substancave toksike dhe kontaminuese kimike, me qëllim të vetëm të arrijë qëndrueshmëri të gjatë të prodhimeve të veta. Këto janë parimet fundamentale për eko-kompatabilitetin, sipas të cilave inspirohet krijimi i prodhimeve ose pika niëse dhe kyçe nga e cila DISEJN FANTAZI niset në krijimin e prodhimeve të veta, të cilata minimalisht e prishin mjedisin jetësor dhe asnjëherë nuk janë rob të modës. DISEJN FANTAZI i ka certifikatat më të larta për cilësi ekologjike të prodhimeve të veta.