eng  mk  alb

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ, ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА КОРИСТИ ИСКЛУЧИВО ЕКО-КОМПАТИБИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
При производството на мебел ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА користи разградливи материјали и помалку енергија, креирајќи производи од материјали кои се рециклираат. Со тоа и става крај на употребата на токсични емисии и на контаминирачки хемиски супстанци, а со крајна цел да постигне гарантирано долг век на своите производи. Ова се воедно фундаменталните принципи за екокомпатибилност, според кои се инспирира создавањето на производите или појдовна и клучна точка од која ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА тргнува во креирањето на своите производи, кои минимално ја нарушуваат животната средина и кои никогаш не и робуваат на модата. ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА ги има највисоките сертификати за еколошки квалитет на своите производи.