eng  mk  alb

MATERIALE MODERNE TEKNOLOGJIKE TË PAKOHSHËM

Mediapanin të cilin e shfrytëzon DISEJN FANTAZI  në prodhimin e vet të përditshëm të mobileve të pllakëzuara është nga PLEKSITI, prodhues italian me cilësi të njohur. Gjendet në të gjitha dimensionet e domosdoshme për prodhim (4, 6, 8, 10, 12, 19, 25, 30мм), në këtë rang të pasur të zgjidhjeve janë të mundshme të aplikohen në mënyra të ndryshme në pajtim me projektin. Mbi sipërfaqen e mediapanit vendosen furnire dhe furniret teknologjike, ndërsa veçanërisht janë të bukura kur trajtohen me ngjyra. Ky përfundim në DISEJN FANTAZI realizohet me cilësi shumë të lartë duke përdorur gjatë kësaj ngjyra italiane dykomponentëshe, ndërsa realizohet në odë të përpunuar speciale me presion të lartë që mundëson prodhimi përfundimtar të veprojë si i papekur nga dora e njeriut. Kjo praktikisht do të thotë se të gjitha ngjyrat nga paleta e prodhuesit është e mundur të fitohen si dhe disa të reja me këreksë të klientit.