eng  mk  alb

БЕЗВРЕМЕНСКИ ТЕХНОЛОШКИ СОВРШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
Медијапанот кој го користи ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА во своето секојдневно производство на плочест мебел е од ПЛЕКСИТ, италијански производител со реномиран квалитет. Застапен е со сите димензии неопходни за производството (4, 6, 8, 10, 12, 19, 25, 30мм), на тој начин богат ранг на решенија се возможни да се изведат на раличен начин согласно со проектот. Врз површината на медијапан се поставуваат фурнирите и технолошките фурнири, а особено се убави тогаш кога се третирани со боја. Оваа завршница во ДИЗАЈН ФАНТАЗИЈА се изведува со многу висок квалитет користејќи при тоа двокомпонентни ителијански бои, а се изведува во специјално изработена комора со надпритисок која овозможува завршниот производ да делува како недопрен од човековата рака. Тоа практично значи дека сите бои од палетата на производителот е возможно да се добијат како и некои нови на барање на клиентот.