eng  mk  alb

DISEJN FANTAZIA është ndërmarrje nga vendi për prodhimin e mobileve. Fillimi i saj daton nga viti 1994, që do të thotë se në tregun maqedonas është e pranishme tashmë 11 vjet. Për shkak të seriozitet në qasje, modernizimi i përhershëm i prodhimtarisë dhe përsosja e prodhimeve, në periudhën prej vitit 2000 deri në 2005, DISEJN FANTAZIA filloi të prodhojë edhe mobile për eksport në tregun evropian. Nëse merret parasysh se pjesa më e madhe e prodhimeve të dedikuara për eksport është mobilja në kategorinë masive (e realizuar në dru masiv), si dhe faktet për standardin e lartë dhe dalja në tregin evropian, bëhen sfida evidente të kësaj ndërmarrje maqedonase për zhvillim dhe përsosje të vazhdueshme në prodhimtarinë.