eng  mk  alb

PRODUKSION I KUJDSSHËM I BAZUAR MBI STANDARDET BOTËRORE

Fabrika DISEJN FANTAZI prodhon mobilje duke i respektuar dhe duke i ndjekur vazhdimisht standardet botërore në diesjn dhe teknologji, në këtë mënyrë në tregun maqedonas ofron prodhime me standard identik të lartë. Puna shumëvjeçare e hulumtimit të materialeve, veçanërisht të kufijve të tyre të qëndrueshmërisë dhe lejet e DISEJN FANTAZI ta kthejë strukturën në bazën e tyre, të jetë esenciale, dzke krijuar në këtë mënyrë prodhime të cilat janë shprehje e disejnit e bazuar në materialet më cilësore. Materialet të cilat hyjnë në përbërjen e prodhimeve të DISEJN FANTAZI lehtë identifikohen, shpejt pëlqehen dhe adaptohen në ambiente të ndryshme, që në fund të mund të ndahen, të shpërbëhen në momentin e prishjes së tyre, që është shumë e rëndësishme për çdo prodhim modern të mobiljeve sot.