eng  mk  alb

• Скопски Саем "Мебел 1996" Златен мост за комплетната програма на кујни 

• Скопски Саем "Мебел 1997" Златен мост за комплетната програма на дрвени прозорци и врати

• Скопски Саем "Мебел 1997" Златен мост за програмот мебел за опремување на бања – модел "Aнтон"

• Скопски Саем "Мебел 1997" Златен мост за кујна - модел "Aмазон" 

• Скопски Саем "Мебел 1998" Златен мост за кујна - модел "Tехно"

• Скопски Саем "Мебел 1998" Златен мост за спална соба - модел "Дијана"

• Скопски Саем "Мебел 1998" Cребрен мост за компонибилен мебел - модел "Фантазија"

• Скопски Саем "Мебел 1999" Златен мост за детска соба - модел "Kамелија"

• Скопски Саем "Мебел 1999" Златен мост за кујна - модел "Aспро"

• Скопски Саем "Мебел 2000" Златен мост за колекција кујни

• Скопски Саем "Мебел 2000" Златен мост за спална соба - модел "Mагија"

• Скопски Саем "Мебел 2000" Златен мост за младинска соба - модел "Mања"

• Скопски Саем "Мебел 2000" Cребрен мост за комода - модел "Дива"

• Граѓанско здружение "Пријатели на светот" на ден 18.09.2000 г. и додели Благодарница на Дизајн Фантазија за придонес во реализацијата на програмата, развојот и успесите на Н.В.О. Ппријатели на светот, Крушево

• Прва детска амбасада на светот "Меѓаши" - Македонија на ден 03.04.2001г. и додели Благодарница како признание за укажаната помош и доверба 

• Скопски Саем "Мебел 2001" Златен мост за младинска соба 

• Скопски Саем "Мебел 2001" Златен мост за кујна - модел "Bалеријана"

• Стопанска комора на Македонија, на 18.02.2002г. и додели на Дизајн Фантазија Плакета за постигнати резултати во зголемувањето на призводството, продуктивноста и економичноста во работењето

• Скопски Саем "Мебел 2002" Златен мост за гарнитура - модел "Oрев"

• Скопски Саем "Мебел 2002" Златен мост за спална соба - модел "Лени"

• Скопски Саем "Мебел 2002" Cребрен мост за мебел за претсобје - модел "Aна"

• Министерство за економија на РМ, на 07.03.2005г. и додели I Награда на Дизајн Фантазија за најдобар производ од дрвна индустрија категорија: кујна 

• Министерство за економија на РМ, на 07.03.2005г. и додели III Награда на Дизајн Фантазија за најдобар производ од дрвна индустрија категорија: детска соба