eng  mk  alb
ÇMIME DHE MIRËNJOHJE    PUBLIKIME    TV    

20.02.2010     Në përgatitje është salloni i ri ekspozues i DISEJN FANTAZI >>>
23.09.2010     Zgjedhje e re e funireve nga durnjtë ekzotik në sallonin e DISEJN FANTAZI >>>